Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

НАП напомня напомня на абитурентите за здравноосигурителните им задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Повече…

В навечерието на 24-ти май

В навечерието на 24-ти май директорът на ПЕГ „Йоан Екзарх“ Валентина Михайлова изказа благодарност и награди изявени ученици и учители. Отличени бяха над 30 ученици за изявите си в национални и областни олимпиади и състезания и личния си принос за издигане на авторитета на гимназията. Награди получиха и техните учители за значими резултати и постижения в образователната дейност.

Втори випуск специалност „Туристическа анимация“

Абитуриентите от втория випуск по специалност „Туристическа анимация“ с цветна ретроспекция за часовете по Комуникации и сценично поведение  и Туристическа анимация и с благодарност за съдействието на Младежки център – Враца. Те бяха част от множество училищни и градски събития: Зона за игри, празник на ПЕГ, Айс парти на ледената пързалка, благотворителен базар на 23.12.2022 г,  Ден на игрите и предизвикателствата на 29.04.2023г. и  много други..

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Държавен изпит за придобиване на III степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект, професия: код 812040, Аниматор в туризма, специалност: Туристическа анимация
СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2023г.
Защита на дипломни проекти – теоретична и практическа част: 18.05.2023 г. – 9:00 часа  – 12. Г, от №1 до №12;
22.05.2023 г. – 9:00 часа  – 12. Г, от №13 до №25.
Индивидуалните поименни графици могат да се проверят при ЗАС или при председатя на изпитните комисии. Срок и място за оповестяване на резултатите и на окончателната оценка от държавния изпит 03..

„От атома до Космоса“- Ден на Химията в ПЕГ „Йоан Екзарх“

По повод деня на химията учениците от 9. А и Б класове, както и графичните дизайнери от 9. В и 10. В клас изработиха от материали по избор модели на атоми, органични молекули… Не по-малко атрактивни в изложбата са и моделите на галактики, Слънчева система, еволюция на звездите…