„I HAVE A DREAM“ 2016-2018

Стартира новият проект на ПЕГ по програма Erasmus+ „I HAVE A DREAM“

Първата работна среща ще се проведе на 6 октомври 2016 г.
от 13:55 в стая 203.

Поканени са всички ученици, които проявяват интерес.

Проектът е ориентиран към възрастова група 9-11 клас

 

Стартира новият проект на ПЕГ по програма Erasmus+ „I HAVE A DREAM“

Проектът е проект отворен за новаторство. Той е вдъхновен от великите постижения на хора, които са се борили за човешки права и свободи, и по – специално Нелсън Мандела, Мартин Лутър Кинг и Мевляна. Целта на проекта е да представи тези прочути мислители като модели за подражание от младото поколение, да накара младите хора да се замислят за света и да ги научи, че хората не бива да бъдат отхвърляни от обществото поради раса, цвят на кожата, пол, религия и политически възгледи. Ученици и учители от България, Румъния, Германия, Латвия и Турция ще вземат участие в проекта..