Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+

Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+, за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАЩИЯ ЕКИП
Share