„I HAVE A DREAM“ 2016-2018

Ученици от 9-12 клас представиха своя поглед към тематиката на проекта.

Share