Среща-разговор

Днес се проведе среща-разговор с ученици, желаещи да се включат в международния проек Transferring Our Cultural Heritage To The Next Generations By Peer Learning се представиха подробно условията и принципа на подбор на участниците. Раздадени им бяха брошури и декларации. Осъществиха се индивидуални срещи с родителите на учениците.

брошура

обява

 

Share