Учебна 2014-2015 година


mirela
Мирела Алексиева XIг клас

участник в Националния кръг на олимпиадата по испански език;
Номинирана за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Ученик на годината“ в хуманитарната област


vladi
Владислава Димитрова VIб клас

участник в Национален кръг на състезанието по творческо писане на Английски език;
участник в Национален кръг на състезанието по говорни умения на Английски език;


pavel
Павел..

2008 година

Doors to Diplomacy
Ива, Никола, Никол и Цвети от Xa клас
с ръководител Димитринка Георгиева

Ива, Никола, Никол и Цвети от Xa клас под ръководството на Димитрина Георгиева /учител по информатика и ИТ/ и консултант Таня Денова /учител по англ. език/ спечелиха ПЛАТИНЕНАТА награда за 2008г. на програмата „Doors to Diplomacy“, спонсорирана от Държавния Департамент на САЩ – за всеки ученик по $2,000 стипендия за обучение валидна за всички университети в света. Отборът e отличен измежду 179 отбора от 38 страни..

Учебна 2012-2013 година


МАРИОС ПИТТАС XIБ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в природоматематическа област


РОСИЦА ПЕТРОВА XIIВ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в Хуманитарна област


ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
старши учител по английски език

„Учител на годината“ ГО..

Учебна 2013-2014 година


неке
Николай Гоцев XIIа клас

ПЪРВО място на Националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“ – Девин;
ВТОРО място на Национално състезание по ИТ – Благоевград;
Номиниран за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Учeник на годината“ в природоматематическата област


стаси
Станислава Борисова XIIа клас

ТРЕТО място на Националното състезание по речеви умения на английски език;..