Учебна 2012-2013 година


МАРИОС ПИТТАС XIБ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в природоматематическа област


РОСИЦА ПЕТРОВА XIIВ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в Хуманитарна област


ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
старши учител по английски език

“Учител на годината“ ГО..

Учебна 2013-2014 година


неке
Николай Гоцев XIIа клас

ПЪРВО място на Националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“ – Девин;
ВТОРО място на Национално състезание по ИТ – Благоевград;
Номиниран за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Учeник на годината“ в природоматематическата област


стаси
Станислава Борисова XIIа клас

ТРЕТО място на Националното състезание по речеви умения на английски език;..