Вътреучилищен ученически конкурс за портрет на народен будител

класиране:

Iво място – Елина Алипиева 9в клас
IIро място – Моника Цветкова 9а клас
IIIто място – Христиана Лиданска 9г клас

Share

Хелоуин парти

Хелоуин парти с активното съдействие на Монтана Роджерс, помощик-учител по програма Фулбрайт в ЕГ и с участието на Талантите на северозапада.
Христиана Лиданска от ІХ Г клас спечели първо място на конкурса за най-добър разказ по темата.

Share

Противопожарно учение

В ЕГ се проведе противопожарно учение. Учениците отработиха действията по евакуация при избухнал пожар. Екипи на спешна помощ и противопожарната служба представиха спасяване на пострадали при инцидента деца. Целта на учението е учениците и учителите да имат подготовка за действие в случай на природни бедствия и катастрофи без паника и спазване на инструкциите.

Share

Общински поход-събор „Речка-2015″

Туристите на Езикова гимназия взеха участие в Общинския поход-събор „Речка-2015″, който се проведе в събота, 17-ти октомври. Проявата на Община Враца и ТД „Веслец- Враца“ се организира за 30-ти пореден път.

Share

Посланикът на Куба в ЕГ „Йоан Екзарх“

Share