лекция „Образуване на Задбалканските котловини“

По покана на Цветелина Ценова и Венелин Петров (стажант – учител) в ЕГ гостува доц. Камен Нам, преподавател в СУ „св. Климент Охридски“. Той изнесе лекция „Образуване на Задбалканските котловини“ пред ученици от XI в клас.

Share