Награди за литературни творби на тема „Отвъд хоризонта или важните неща – невидими за очите, видими за сърцето!“

Ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх“ с ръководител Милка Маркова спечелиха  награди за литературни творби на тема „Отвъд хоризонта или важните неща – невидими за очите, видими за сърцето!“.
Ния Петрова от 9. В клас спечели първа награда за разказ, с трета награда се отличи есето на Момчил Николов от 8. А клас, Ралица Големанова от 9. Б клас получи поощрителна грамота за своето есе. Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца.

Share