A pen-pal letter exchange

12540374_1092648557441756_113914837_n
12562545_947250418697409_516055072_o

Учениците от 10в клас участват от тази година в проекта „A pen-pal letter exchange“, в който учениците от класа си кореспондират с ученици от 11 клас в Ню Йорк по отдавна забравения начин – писмо на лист хартия. С помощта на Монтана Роджърс – пом. учител по програма Фулбрайт и Албена Томова, учител по английски език, учениците описват различни аспекти от националната си култура и всекидневните си занимания.
Това позволява на учениците да усъвършенстват езиковите си умения и да опознават връстниците си от другата страна на света.

Share