The wise and eco-friendly consumer

Участници от проекта “The wise and eco-friendly consumer” презентираха своите впечатления, емоции и незабравими моменти от работните срещи в Полша, Португалия и Турция. Призоваха своите съученици да се включат в бъдещи проекти по програма Еразъм.

Share