Благотворителност за Деца

По случай 1-ви юни с ученици от клуба по Гражданско образование “Рефреш” се инициирахме, за да дарим плюшени играчки на деца от “Центъра за настаняване за деца и младежи с увреждания 1”. След това посетихме децата от “Дом за деца лишени от родителски грижи” – Асен Златаров, на които дарихме книги от разнообразни жанрове, както за по-малките така и за по-възрастните.

Share