Code Week 2021

В седмицата на програмирането Code Week 2021 учениците от 9 В. клас посетиха Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и проведоха един нестандартен час, в който кодираха без да използват компютър или смарт устройство. Настолната “Игра на кодове” стимулира мисленето им извън стандартните шаблони и им даде възможност да предлагат нестандартни решения, приложими и в реалния живот.
Изказваме благодарности на домакините в лицето на Невяна Теодосиева.
Share