Кампания „Do not throw away-reuse“

Участниците по проект „The wise and eco-friendly consumer” провокираха своите съученици от ПЕГ “Йоан Екзарх“ да съберат използвани изапазени играчки, остави незаменими мигове в душите на децата от ЦДГ “Вълшебница“. Малчуганите получиха всички събрани играчки от кампанията. Те бяха въведени в тайните на рециклирането и използването многократно на ресурсите и предметите от ежедневието, като заедно с учениците и учителите от ПЕГ, създаваха коледна украса. Малките ни приятели също бяха подготвили коледни песни, с които ни поздравиха.

Share