Научи се да даряваш

Ученици от 10б клас посетиха ДДЛРГ „Асен Златаров“, за да дарят хранителни продукти, закупени със средства, събрани от обявената от тях благотворителна кампания. Бяха дарени и дрехи.
Посещението направи щастливи децата от дома. Ръководството на
ДДЛРГ „Асен Златаров“ изказаха благодарност за инициативността на нашите ученици.

Share