Дистанционно обучение

Организация на учебните занятия във форма на дистанционно обучение, в сила от 17.3.2020 г. (вторник) в ПЕГ „Йоан Екзарх“.

Виртуалните класни стаи са създадени по предмети в приложението MS Teams в Офис365. 

Всеки ден до 10:00 часа, в съответствие със седмичното разписание за 2-ри срок, учителите качват в съответните екипи заданията/указанията си за съответния ден по предмета.

Учениците имат ангажимент до края на деня да прегледат всички задания, да се запознаят със съдържанието, да изпълнят инструкциите и не по-късно от 8:00 часа на следващия ден да предадат заданията си и/или качат задачите си в съответния екип.

Учениците имат право да обсъждат с учителите си заданията и материала, като за целта се използват (по уговорка с учителя) стената на екипа, чата в Teams и/или други канали. Консултациите могат да бъдат само във времевия интервал от 8:00 до 17:00 часа!

Приложението MS Teams може да бъде изтеглено от GooglePlay и инсталирано на телефон.

В раздел ПОМОЩ ще ви качваме допълнителни инструкции за работа с MS Teams. За момента можете да използвате и туториали в YouTube.

Уважаеми родители,
Разчитаме на Вас, като отговорни граждани, не само да следите здравословното състояние на своите деца и им осигурите лични предпазни средства, но и да ги подкрепяте и мотивирате да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им от техните учители и да изпълняват възложените им задачи.
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период и да подпомогнем нормалното завършване на учебната година.
Бъдете здрави и силни!

Share