Книгата е моята светлина – споделено от опита

Елица Стефанова от 8а и нейният преподавател Диана Гергова взеха участие в регионалния форум „Книгата е моята светлина – споделено от опита“. Те споделиха с участниците своите постижения, опит и затруднения в работата и общуването с деца с нарушено зрение и представиха презентацията „Аз съм Ели“ /съвети за общуване с незрящи/, която спечели специалната награда в състезанието по ИТ „Джон Атанасов“ през 2017 г.

Share