Erasmus days 2022 – 13-15 октомври

За поредна година отбелязахме дните на Еразъм с редица мероприятия. Участниците по проект “We Shape Our Future” изготвиха презентация за приемането на различията, която беше показана на екрана в училището. Дейностите по проекта, съобразно заложените цели за устойчиво развитие на обществото бяха представени пред осмите класове и заинтересовани ученици.
Погрижихме се и за физическата активност, като организирахме тренировка по Табата в Младежкия център. А за да сме съпричастни към опазването на околната среда, закупихме и поставихме кофи за разделно събиране на отпадъците. 
Еразъм дните са чудесен начин да запознаване дейностите и ползите от програма Еразъм+.
Share