Хайг Манджикян – помощник–учител по английски език от САЩ по програма Фулбрайт

Haig Manjikian

От 2011 година ПЕГ “Йоан Екзарх” приема стипендианти от САЩ по програмата “Фулбрайт – Фондация Америка за България” за помощник–учители по английски език. Целта на програмата е да да повиши качеството на преподаване на английски език в българските училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика.
Тази година помощник–учител в нашето училище е Хайг Манджикян от Вирджиния. Той преподава на ученици от 8 до 12 клас и подготвя отбор за състезанието по дебати и комуникативни умения “BEST”. Хайг запозна учениците с обучението в колежите в САЩ и ще се включи в редица доброволчески инициативи.

Share