„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

В изпълнение на дейностите по програма Еразъм+ за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа, г-жа Валентина Михайлова завърши курс „21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“, а г-жа Невелина Първанова участва в курс „Креативност, иновации, мотивация и нови образователни методи” във Флоренция, Италия. Обученията включват разглеждане на нови методи на преподаване чрез използването на технологични инструменти, споделяне на опит и идеи за управление на ефективна класна стая.

Share