Лого и мото на проекта

Ралица от 10б клас е победител в конкурса за лого и мото на проекта „Schools United by Science“ (SUS). Логото и мотото “Learn Discover Explore Together” е българското предложение за официално лого на проекта.

Share