Конкурс за историческо есе на тема “Моето училище”

По случай 50-та ГОДИШНИНА  от създаването на училището, ПЕГ обявява КОНКУРС за историческо есе на тема: Моето училище.

Обект на есето по тази тема се очаква да бъде задълбочено проучване и лична позиция по въпросите:
1. Кога, от кого и като какъв тип училище е основано?
2. Какви промени са настъпили в развитието му- доизграждане, сатута, името, материална база и др.
3. Какви известни личности са се обучавали в него?
4. Какви отличия е получило училището и за какво?
5. Защо избрахте да се обучавате в това училище?
6. Как са се променили във времето преподаването, ролята на учителя и ученика, изучаваните предмети и профили?

Срок: 10 февруари 2020 година

Есетата  да се предават на Елизабета Димитрова – Старши учител по история и цивилизации и Йоанна Димитрова-Старши учител по БЕЛ

Първите три есета ще бъдат включени в сборника, издаден по случай годишнината на училището и ще получат материални награди:

  1. Място- ваучер за пътувне до Велики Преслав
  2. Българската държавност-сборници с луксозни атласи
  3. Културно-историческото наследтво на Враца/луксозно издание на Врачанската история/.
Share