Националeн кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език

Mario Colov

Марио Цолов от 11б клас взе участие в Националния кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език.  На 10.11.2018 г. в гр. Стара Загора той достойно представи ПЕГ и област Враца.
Поздравления!

Share