Проект “Регион на младежкото участие”

От 09 до 13.12.19г. Христомила Каменова и Петя Савова участваха в курс за Младежки работници в гр. Белоградчик по проект “Регион на младежкото участие” по програма за трансграничното сътрудничество Interreg-IPA България – Сърбия. Александра Лилова и Стефани Любенова от IXа клас пък преминаха курс на обучение за “Младежки лидери”. Обученията включваха интерактивни методи и техники – инструменти за провеждане на обучение, като предпоставка за по-добро функциониране на ученическия парламент. Участниците се включиха в практически дейности, като изграждане на мрежи, работа в мрежа и изготвяне на план за инициатива – приложими на практика в ученическия парламент и в образованието.

Share