Transferring our cultural heritage to the next  generation by peer-learning

В изпълнение на дейностите по проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning” бяха създадени презентации на известни народни приказки и техни драматизации от участниците в проекта. Те бяха представени пред ученици от НУ “Иван Вазов“ и възпитаници на ДГ “Вълшебница“. 
https://prezi.com/28OSWOzgsCaacKI 
https://youtu.be/o3KITSV665w 

Share