Transferring our Cultural Heritage to the Next Generations by Peer Learning

За периода 15.09.2019 – 31.08.2021 година Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца изпълнява дейности по нов проект по програма Erasmus+ „Transferring Our Cultural Heritage To The Next Generations By Peer Learning“ /2019-1-TR01-KA229-074152_4/, заедно с партньорски училища от Турция, Румъния, Франция и Португалия.

повече …

Share