Конкурс за АВТОРСКО ЕСЕ

Екипът на проект I have a dream Обявява конкурс на тема „Толерантност – хармония в многообразието“.
Есетата се предават напечатани на лист А4, шрифт Ariаl, размер на шрифта 12pt в ИЦ на 2-ри етаж (Димитринка Георгиева).
Краен срок за предаване 14:00 часа на 10.11.2017 г.
Обявяване на резултатите
на 16.11.2017 г. – Ден на толерантността
Първа награда: Участие в дейностите по проекта през април 2018 г. в град Салихли (област Маниса), Турция

Посещение в Германия по проект „I Have a Dream“, Еразъм+

Учители и ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх„ Враца работещи по проект „Имам мечта“ посетиха Барнтруп, Германия от 02.07.2017 до 09.07.2017 г. Те участваха в различни работилници по тема толерантност и заснеха образователен видео материал. Бяха проведени екскурзии с учебна цел до Хамбург и Детмолд. Посещението беше полезен опит и добра практика за всички участници.

Имам мечта … – списание

Списание, включващо създадените по време на първата работна среща в България материали. Списанието е преведено на родните езици на всяка държава партньор.

Ден на Европа

ПЕГ се включи в отбелязването на Деня на Европа, организирано от ТПП – Враца и ОИЦ – Враца и представи работата си по Еразъм+.

I Have a Dream – първа работна среща


От 20 до 25 март 2017 г. ПЕГ посрещна партньорите си от Германия, Румъния, Латвия и Турция за пътрвата работна среща по проекта. Учениците участваха в редица работилници и отбелязаха 21ви март – международния ден за борба с расизма, създадоха списание с рими и рисувани комикси на тема толерантност, правиха интервюта в града за отношението на гражданите към приемането на различните, включиха се в Арт работилница организирана съвместно с Общностен център за деца и семейства. Партньорите се насладиха и на красивата природа на Врачански балкан, Белоградчишките скали и посетиха град Видин..