Награди за литературни творби на тема „Отвъд хоризонта или важните неща – невидими за очите, видими за сърцето!“

Ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх“ с ръководител Милка Маркова спечелиха  награди за литературни творби на тема „Отвъд хоризонта или важните неща – невидими за очите, видими за сърцето!“.
Ния Петрова от 9. В клас спечели първа награда за разказ, с трета награда се отличи есето на Момчил Николов от 8. А клас, Ралица Големанова от 9. Б клас получи поощрителна грамота за своето есе. Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца..

Министър Вълчев в ПЕГ „Йоан Екзарх“

Министър Вълчев в ПЕГ „Йоан Екзарх“ – по човешки земен и непринуден!

Share

Световeн ден на околната среда

На 5 юни отбелязахме Световния ден на околната среда.
Учениците от 7а, 8б и 10 б клас и участници по проект „ The wise and eco-friendly consumer“ отбелязаха Световния ден на околната среда, като се запознаха с интересни факти и предварително подготвена от техни съученици информация, решаваха еко-кръстословици, писаха своите послания по проблемите на замърсяването, разиграваха игри на еко-тематика.

Share

Благотворителност за Деца

По случай 1-ви юни с ученици от клуба по Гражданско образование “Рефреш” се инициирахме, за да дарим плюшени играчки на деца от “Центъра за настаняване за деца и младежи с увреждания 1”. След това посетихме децата от “Дом за деца лишени от родителски грижи” – Асен Златаров, на които дарихме книги от разнообразни жанрове, както за по-малките така и за по-възрастните.

Share

Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“

Стефани Любенова от VIII А клас на ПЕГ „Йоан Екзарх“ получи Поощиртелна награда за есе от националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“ – 2019 г. Благодарствена грамота за насърчаване и отлично представяне на нейната ученичка и принос в приобщаване към делото на революционера Христо Ботев и укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение получи Милка Маркова – учител по български език и литература. В конкурса взеха участие още Елица Стефанова от VIII А клас и Ралица Големанова от IX Б клас..