Подкрепа за успех

Групи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г

Аз и историята
Елизабета Димитрова
Аз и числата
Любка Тодорова
Английски за отличен
Андреяна Илиева
В света на английския език
Анита Якимова
Книгата – прозорец към света
Анна Симеонава
Немски допълнително
Йорданка Младенова
Руски език
Елица Кънчева
Светът на книгата
Анна Симеонава
Философско изследване
Христомила Каменова
Успешна матура
Таня Денова
Студио за фотограф..

Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г

Магията на математиката  – Бойка Любомирова
В света на числата  – Любка Тодорова
Млади таланти  – Маргета Маринова
Философски детективи  – Христомила Каменова
Minecraft  – Диана Гергова
Еко клуб – Надя Николова
Опознаване на непознатото  – Анита Якимова
Стъклопис  – Мариета Иванова
Химията в нашия живот  – Даниела Ангелова
Share

Световен ден на ходенето и поход-събор „Речка“ 2020

Учениците на ПЕГ се включиха в традиционния поход-събор „Речка“ и световния ден на ходенето и завоюваха призови места в игрите:
1-во място крос 600 м. момичета 5-8 клас – Мария Георгиева 8 Б клас;
1-во място теглене на въже 9-12 клас – Ростислав 11 Г, Кевин 12 А, Лаазр 9 Б, Валентина 10Б, Ивана 9 В и Весела 10 Г;
2-ро място крос 800 м. девойки 9-12 клас – Натали Найденова 9 Б клас.
Поздравления!

Share

Стипендии за I-ви срок

23.10.2020 г. е крайният срок за подаване на документи за стипендия от учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове. 

Share

Книгата – мой приятел

Министър Петя Аврамова отличи деца и младежи от Враца, които са били най-активни в четенето през лятната ваканция в конкурса „Книгата – мой приятел”. В трета възрастова група първо маясто зае Йована Кирова, ученичка от ПЕГ „Йоан Екзарх“! Поздравления, Йована!

Share