Heritage on stage – проект по програма Erasmus+

erasmius+

За периода 01.09.2020 – 31.08.2022 година Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца изпълнява дейности по нов проект по програма Erasmus+ „Heritage on stage” / 2020-1-IT02-KA229-078975_6/, заедно с партньорски училища от Италия, Турция, Румъния, Хърватска и Португалия.

Резюме.

Share

Дни Еразъм

Ученици и учители, участващи по проекти на програма Erasmus+ се включиха в поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“. Целта е да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Чрез това събитие се представя участието на гимназията в проекти, насочени към европейските ценности, включването ни в огромното европейско културно пространство, насърчаването на използването на чужд език и ИКТ..

Образование за утрешния ден

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г, Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

https://oud.mon.bg/

Share

Подкрепа за успех

Групи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г

Аз и историята
Елизабета Димитрова
Аз и числата
Любка Тодорова
Английски за отличен
Андреяна Илиева
В света на английския език
Анита Якимова
Книгата – прозорец към света
Анна Симеонава
Немски допълнително
Йорданка Младенова
Руски език
Елица Кънчева
Светът на книгата
Анна Симеонава
Философско изследване
Христомила Каменова
Успешна матура
Таня Денова
Студио за фотограф..

Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г

Магията на математиката  – Бойка Любомирова
В света на числата  – Любка Тодорова
Млади таланти  – Маргета Маринова
Философски детективи  – Христомила Каменова
Minecraft  – Диана Гергова
Еко клуб – Надя Николова
Опознаване на непознатото  – Анита Якимова
Стъклопис  – Мариета Иванова
Химията в нашия живот  – Даниела Ангелова
Share