Информация

Учениците получаващи стипендия имат служебно преиздадени дебитни карти и нови банкови сметки. Картите се получат лично в офиса на Експресбанк.

НЕ Е НЕОБХОДИМО да бъдат представяни в училище.

Share

Успех на Четвърто национално ученическо състезание за философско есе

Ученици от ПЕГ взеха участие в „Четвърто национално ученическо състезание за философско есе“, което се състоя онлайн на 21.04.20г. Учениците трябваше да напишат философско есе на тема: „Животът не е проблем, който трябва да бъде разрешен, а реалност, която трябва да се преживее“ – С. Киркегор.
Всички се справиха блестящо, като имаме две отлични оценки на Божидара Цветанова 9б клас, която получи 89,5 точки (Отличен 5,61) и Биляна Добрилова 11б клас с 87,5 точки (Отличен 5,53). Останалите ученички Теодора Цветкова и Йована Кирова от 10а клас получиха оценки Мн..

Онлайн симулация „Политически форум на високо равнище за Целите за устойчиво развитие“

Въпреки пандемията и дистанционното обучение завърши третият етап на проекта „Целите за устойчиво развитие – силата за младежко действие“. Проектът, в който е ПЕГ партньор се изпълнява с подкрепата на Bridge47 и ЕС.

22 училища от страната! 17 цели за устойчиво развитие! Два поредни вълнуващи онлайн дни! Безброй мнения! 1 симулация!

Този уикенд ученици от тези училища, в качеството си на делегати (Александра Валентинова от 9б клас представляваше ПЕГ..

Добра практикa

Организацията на дистанционното обучение в ПЕГ „Йоан Екзарх“ е оценена високо от РУО Враца и се споделя като добра практика в областта.

Share

Дистанционно обучение

Анкета за родителите

 

 

 

 

 

Анкета за учениците

Share