Хранилки и поилки за птички

Ученици, работещи по проект „THE WISE AND ECO-FRIENDLY CONSUMER“ по програма Еразъм+ се включиха в дейностите на Доброволческия клуб към ПЕГ, като изработиха от отпадъчни материали хранилки и поилки за птички.

Share

Доброволчески клуб

Учениците от Доброволческия клуб по проект „Твоят час“ с ръководител Диана Гергова се включиха в кампанията на Българското дружество за защита на птиците „Зрънце любов“ като изработиха хранилки и поилки от отпадъчни материали и ги поставиха на дървета по Велоалеята на град Враца.

Share

Наш ученик представител в Съвета на децата към ДАЗД

Виктор – Кристиян Василев от 10б клас взе участие в последното заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето от 9.12.17 до 11.12.17 в гр. София. На заседанието децата решиха че подкрепят приоритета на ДАЗД за 2018 – дигиталната сигурност на децата. Децата подкрепиха и идеята бизнесите, които не използват детския труд да получават стикер или сертификат за това. Те решиха да се включат в пилотния проект на Националния център по наркомании, която има за цел да информира повече младежите по тази тема...

Победител в конкурса за лого на проект

Конкурсът за лого на проект „THE WISE AND ECO-FRIENDLY CONSUMER“ беше спечелен от Моника Цветкова от 11 А клас. Тя се състезава с ученици от 5-те държави, участници в проектните дейности.

Share

Маратон на литературното четене

За поредна година в ПЕГ се проведе маратон на литературното четене под наслов „Книгата мой доверен приятел“. В него взеха участие ученици от 6ти до 12ти клас, които прочетоха откъс от „Бременските музиканти“ на български, английски, немски, испански, френски и руски – езиците, които се изучават в гимназията.

Share