Да бъдеш ученик в ЦЕРН

От 30.9.19 до 4.10.19 г. Димитринка Георгиева, ръководител на направление ИКТ, премина обучение по Националната учителска програма в ЦЕРН (Европейски център за изследвания в областта на физиката на елементарните частици), Женева, Швейцария. Обучителната програма, с ръководител Свежина Димитрова, директор на Националната обсерватория в гр. Варна, е организирана от МОН и образователния офис на ЦЕРН.
В програмата са включени лекции на водещи учени като проф..

Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

На 10.10.2019 се проведе общинския кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език.
Комисията определи, че в първа възрастова група до VIII клас, победител е Вилия Георгиева 8А. Във втора възрастова група победител е Елица Гоцева от XI Б клас.
Пожелаваме успех на Вилия и Елица на областния кръг на състезанието.

Share

Transferring our Cultural Heritage to the Next Generations by Peer Learning

На 09 октомври 2019 г. се проведе тест по английски език и интервю с участниците в проекта. Беше им поставена и първата задача – предложение за ЛОГО на проекта.

Share

CodeWeek 2019

Явор от Враца Софтуер Общество разказа на учениците от ПЕГ „Йоан Екзарх“ за Дизайна и представи инициативите, в които могат да се включат през седмицата на програмирането. Организаторите обещават изцяло променен формат.
Записване на https://codeweek.vratsasoftware.com

Share

„Be Enthusiastic, Search the Treasure“ (BEST)

Oт 1ви октомври 2019 г. В ПЕГ „Йоан Екзарх“стартират дейностите по проект „Be Enthusiastic, Search the Treasure“ (BEST), партньорства за училищен обмен, 2019-2021 с партньори Испания, Италия, Латвия, Гърция и Великобритания.

Свидетели сме на глобализацията и технологичния напредък на нашето време. Мобилността е достъпна за все повече хора. За да  сме пълноценни граждани на Европа и света, при това свободно движение, е от особено значение всяка нация да познава и цени както своята история, природа и културно наследство, така и тези на другите народи..